Životní energie

Co je životní energie? Kde se vlastně bere? Proč z někoho vyzařuje a jiný ji necítí, přestože v jeho životě je téměř všechno perfektní? Co je to za sílu a jak jí mohu získat? Tyto a podobné otázky si položí každý člověk na zemi minimálně jednou za život.

Odpověď je více než jednoduchá – Životní energie je energie života. Když ji necítíme, není problém v tom, že by někdo otočil životní energiekohoutkem s životní energií a tím nám ji odepřel. Problém je v tom, že většina z nás, civilizovaných lidí, nepřijímá život takový jaký je. Odmítáme-li cokoliv, co nám život přináší – odmítáme životní energii.

Někdy můžeme slyšet nebo dokonce sami říkáme „tenhle člověk má dobrý život“. Myslíme tím, že má dost peněz, hodného partnera, zdravé děti a pěkný dům. To vše je ale pouze dobrá životní situace, ve které se člověk může cítit, a často se i cítí, jako bez života – chybí mu životní energie.

Životní energie – zdroj nedostatek životní energie

Naučili jsme se vnímat svoji životní situaci jako svůj život. Životní situace je neživý obraz, v němž neproudí životní energie. Je to jen náš názor na to, jaký by měl život být. Skutečný život žije v našem těle, dokud dýcháme, ať si o něm myslíme cokoliv. Když s ním navážeme kontakt, probudí se naše životní energie.

Životní energie je ve všem živém – v mikroorganismech, v rostlinách, ve zvířatech, v lidech…existuje obrovské množství forem života. Životní energie není v neživých strukturách, jako je například společnost nebo systém. Proto společenský úspěch neobsahuje životní energii.

Když se díváte na západ slunce, cítíte se naplněni. Sedíte, nic neděláte, jste vedle slunce bezvýznamní, a přesto se cítíte naplněni. Jste napojeni na zdroj životní energie v její pravé podobě. Byla tu miliardy let před lidstvem a bude tu nejspíš i miliardy let po něm.

Když vás v práci povýší, postavíte krásný dům, koupíte skvělé auto nebo se stanete celebritou, dosáhnete tím společenského úspěchu. Naplní vás to štěstím nebo pocitem moci. Obojí je také zdroj energie, ale jen dočasný asi tak na úrovni tužkové baterky – brzy dojde a je třeba hledat nový.

Životní energie – sexuální energie zivotni energie

Nikdo na světě nedokáže zpochybnit, že život každého z nás vznikl při sexuálním spojení muže a ženy. Nechmestranou civilizační výdobytek umělého oplodnění. Ani dva tisíce let nestačily, aby lidé, ovládající náš svět, dokázali tento fakt popřít.

V momentě, kdy je spojeno tělo muže s tělem ženy a následně se spojuje jeho část – spermie s její částí – vajíčkem, životní energie těchto dvou bytostí, které se spojili fyzicky čili sexuálně, exploduje a expanduje. Z tohoto spojení se pak zrodí tělo a život nového člověka – od počátku plný životní energie.

Sexuální energie je jádrem životní energie. Po desetitisíce let udržuje lidstvo jako druh při životě. Je to mocná síla. A stejná energie dává sílu každému člověku. Naše sexuální energie je zdroj, ze kterého můžeme čerpat, pokud nebudeme potlačovat svoji přirozenou sexualitu.

Ženské kruhy nabízejí ženám možnost potkat se se sexuální energií, která je i jejich životní energií.  tejnou  službu prokazují mužům mužské kruhy. Sexuální energie mužů a žen je rozdílná. Aby se tyto dvě kvality mohly spojit, musí být kultivovány samostatně.

Životní energie – ztráta životní energie

Životní energii nemůžeme ztratit. Jediné co můžeme udělat, a co také velice často děláme, je, že se odpojíme od zdroje. Jak je to možné? Jednoduše to vyplývá ze skutečnosti, že vnímáme život jako nebezpečný. Proto se před ním zavíráme do hradeb s názvem „bezpečná životní situace“.

Což je ovšem velice iluzorní, protože i když se nám podaří vytvořit dokonalou a bezpečnou životní situaci, život a jeho životní energie je s námi dál. My ji však necítíme a myšlenkově jsme napojeni na jiné zdroje, kterými je navíc naše osobní životní energie potlačována.

V momentě, kdy nám náhradní zdroje dojdou, naše skutečná, potlačená životní energie, vybuchne jako sopka. Na náš život to má stejně destruktivní dopad, jako má výbuch sopky na vše živé ve svém okolí. Život nám tak nekompromisně ukáže svou nejdůležitější část, kterou tak tvrdošíjně odmítáme – a tou je smrt.

Životní energie – proudění v těle

Proto je jen na nás, zda se rozhodneme přijmout smrt jako součást života a pokusíme se zabít své dětské představy o bezpečném životě,doplnění životní energiekteré tvoří velkou část naší osobnosti – ega. Nebo jestli podlehneme egu a ono, například formou rakoviny nebo jiné nemoci, zabije naše fyzické tělo.

Životní energie se nemůže ztratit. Ona se jen přelévá, stejně jako jakákoliv jiná energie, z jedné formy do druhé. Pokud jí otevřeme své tělo – svou formu, budeme jí cítit velice intenzivně. Pokud se před ní zavřeme, naše forma – naše tělo bude polomrtvé.

Skrze své ženství můžeme posílit ženskou energii natolik, že dohromady s mužskou vytvoří rovnováhu a životní energie z nás bude nenuceně vyzařovat. Mým cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny ženy, které potřebují sdílet své pocity a nalézat pravdu o svém ženství a ženské sexualitě.

Je toho stále mnoho, o čem se nemůžeme bavit v rodinách, na pracovištích, s přáteli – to nám umožňují ženské kruhy. Je v nás mnoho otázek a je v nás obrovská touha po kontaktu, jak fyzickém tak duševním a duchovním. Ženám, které mají odvahu hledat pravdu samy v sobě, nabízím své vlastní poznání a podporu.

Napsat komentář