Ženský orgasmus

Ještě v devatenáctém století byl ženský orgasmus považován za chorobu, kterou je třeba léčit. Není tedy divu, že i v současné době ženský orgasmus vyvolává tolik otázek a je spojen s tolika předsudky. Pro muže je ženský orgasmus často velkým tajemstvím a pro mnoho žen bohužel nedosažitelným zážitkem.

Ženský orgasmus vyplývá z povahy ženské sexuality. Ženská sexualita je rozdílná od sexuality muže. Protože již několik tisíciletí žijeme ve světě, který je pod mužským vedením, i sexualita ženy byla podřízena mužským potřebám. Sexualita ženy i ženský orgasmus je nepředvídatelný a strhující stejně jako žena sama.

To v mužích vyvolává a vždy vyvolávalo pocit nebezpečí, protože pod vlivem síly ženské sexuality ztrácejí kontrolu nejen naženský orgasmusd ženou ale i sami nad sebou. Proto se v minulosti snažili v ženách jejich vlastní sexualitu maximálně potlačovat, případně úplně zničit a ženský orgasmus označili za nebezpečnou chorobu.

Naštěstí se dnes probouzí mnoho žen a dokonce i mužů, kteří už nevěří báchorkám o čarodějnicích, které dokáží svou silou uhranout. Byla to síla ženské sexuality, kvůli které tolik žen skončilo na hranici. Ženy i muži se začínají zajímat o ženský orgasmus pravděpodobně proto, že všichni podvědomě cítíme, že nám dnes tato síla chybí.

Ženský orgasmus – princip ženské a mužské sexuality zensky orgasmus

Chceme-li prozkoumávat ženský orgasmus, musíme si nejdříve ujasnit rozdíl mezi mužským a ženským principem, mužskou a ženskou sexualitou a mužskou a ženskou energií. Nejvíce problémů v oblasti naší sexuality vniká proto, že se tyto rozdíly snažíme smazat a dosáhnout co největší rovnosti.

V sexualitě tato rovnost nefunguje, sexualita je postavena na rozdílené polaritě muže a ženy. Stejně jako u magnetu se přitahuje kladný a záporný pól, muž a žena jsou k sobě přitahováni svou rozdílnou sexuální energií. Ženský orgasmus je vyvolán především touto mocnou přitažlivostí.

Při sexuálním aktu se spojují naše pohlaví orgány. Když si je prohlédneme lépe, pochopíme i základy mužského a ženského principu. Penis se pod vlivem sexuálního vzrušení zpevní a trčí vpřed. Jeho cíl je zřetelný a jasný. Muž touží proniknout do nitra ženy a tam odevzdat část sama sebe – své spermie.

Z reakce penisu tak můžeme pochopit celý mužský princip. Muž by měl být pevný, jeho směr by měl být vždy směrem vpřed, jeho cíle by měly být zřetelné a jasné. Jeho touhou by mělo být proniknout do skrytého tajemství života (ženino lůno je tvůrcem života) a životu by měl odevzdat část sama sebe.

 

Ženské pohlavní orgány se chovají opačně. Pokud ženu vzruší nějaký muž, je to okolnímu světu utajeno. Cítí to především emočně. Následkem prokrvení cítí teplo v pochvě a celém podbřišku. Pochva se ještě více zjemní a zvlhne, aby se dokázala přizpůsobit tvaru penisu, a nakonec se otevře tak, aby do ní mohl proniknout.

Sexuální reakce ženy se nesoustředí pouze na její pohlavní orgány, ale na celou její bytost, včetně jejích emocí. Její energie začne mnohem intenzivněji pulzovat celým tělem. Její pochva je vstupní branou do její pánve a jejího břicha, kde je ukryto tajemství života. Tato brána se otevře, pokud cítí pevnost muže, kterému důvěřuje.

Ženský orgasmus – jeho dosažení

Základním předpokladem ženského orgasmu je proto důvěra a pak teprve technika sexuálního vzrušování. Dnes se hodně hovoří ozenske orgasmy tom, že ženský orgasmus je buďto klitoridální nebo vaginální. Žena se samozřejmě může pomocí dráždění klitorisu vzrušovat, ale ve skutečnosti je klitoridální orgasmus mužským projevem.

Klitoris je vně vaginy a při dráždění ztvrdne. Jeho stimulací se buduje energie jen v jeho oblasti, žena se na dráždění plně soustředí a často není ani schopna pokračovat v kopulačních pohybech. Cítí v těle silné napětí, které se při orgasmu uvolní ven. Pak bývá vyčerpaná a ztrácí zájem pokračovat v sexu. To vše jsou kvality mužského orgasmu.

Tohoto orgasmu dokáže sice žena dosáhnout, ale posiluje tím svou mužskou energii. Muž je často tímto jejím projevem uspokojen, protože muže vzrušuje tělo ženy jako takové. Příliš nad kvalitou ženského orgasmu nepřemýšlí, pro jeho uspokojení je dostačující, že má žena zájem o sex.

Skutečný ženský orgasmus má ale úplně jinou kvalitu. Žena z podstaty ženského principu „nevystřikuje“ energii ven, ale shromažďuje ji uvnitř sebe – ve svém břiše. Ženský orgasmus pak tuto energii uvolní a ta z jejího středu, z jejího břicha, pulzuje poměrně dlouho ve vlnách do celého jejího těla.

Ženský orgasmus živí energií celé ženino tělo, které pak tuto energii po celý den vyzařuje. Takovou ženu hned poznáte. Ženský ženský orgasmusorgasmus ale živí i tělo muže. Pokud je muž v těle ženy, která prožívá ženský orgasmus, je s ní přítomný a nesoustředí se pouze na své uspokojení, vlny energie, které její tělo vysílá, zasáhnou i jeho tělo.

Takový muž není po svém orgasmu tak vyčerpán, jak to u mužů známe. Vydává svou energii v podobě svého orgasmu a spermií ven – do ženina těla a ona mu předává svou energii v podobě ženského orgasmu. Ženský orgasmus naplňuje muže energií, která je životodárná. Vrací mu tím energii, kterou on zanechal v jejím těle.

Ženský orgasmus žena zažije tehdy, když se muži plně odevzdá. K tomu aby se mu mohla odevzdat, potřebuje muži důvěřovat. Aby mohla muži plně důvěřovat, potřebuje se naučit důvěřovat sobě a svému tělu. Potřebuje poznat své potřeby a potřebuje se za ně přestat stydět.

Tyto potřeby často ani nesouvisí s nějakou konkrétní sexuální praktikou, i když také mohou. Je to především potřeba komunikace, potřeba blízkosti a schopnost zůstávat sama sebou, i když muž ženě nerozumí. Ženský orgasmus přichází, když žena může svému muži plně důvěřovat, že ji neodmítne, pokud zůstane sama sebou.

Aby žena mohla zůstat sama sebou, musí sama sebe poznat. Své tělo, své potřeby, své pravdivé pocity. Pokud žena zůstane k sobě ženské orgasmyzavřená, navždy zůstane zavřená i pro muže. Aby se dokázala otevřít, musí se naučit se svým tělem pracovat. Správné dýchání a cviky na dno pánevní jí v tom mohou velice pomoci.

Ženské kruhy, které pořádám, ženám umožňují mluvit s ostatními ženami o věcech, kterým muži nerozumí. Proto je dobré je probrat se ženami. Můžeme zde také v klidu objevovat svou sexualitu. Z toho bychom také měly své muže vynechat. Je lepší jim potom pouze nabídnout výsledky svého poznání – darovat jim ženský orgasmus.

Napsat komentář

Komentáře

  1. Prestat se stydet za reakci sveho tela.je asi muj problem
    Neumim vypnout mozek a uvolnit se :'((

  2. Prostě některé ženy ať s nimi děláte cokoliv nikdy orgasmus nedosáhnou. Bohužel podle mé zkušenosti je jich podstatná většina a s tím nic neuděláme.