Ženské kruhy

Celodenní workshop 

 

Nově nabízím jednodenní workshop, jehož náplní je dopolední přednáška o sexuální energii ženy a odpolední bioenergetická cvičení na posílení ženské energie v těle.

Vytvořte si vlastní skupinu jakéhokoliv počtu žen, najděte vhodný prostor v místě, kde žijete a já za Vámi přijedu. 

Cena 5 000,- Kč. 

 

 

Nabízím možnosti společné ale i  individuální práce.

ženské kruhySkupinové ženské kruhy

Důvěra je pro práci v kolektivu naprostý základ, proto jsem se rozhodla pracovat s ženami ve skupinách, které si samy vytvoří s takovými ženami, kterým důvěřují (kamarádky, známé).

Vytvořte si svou skupinu žen s kamarádkami, kterým důvěřujete a s nimiž máte chut a odvahu sdílet samy sebe. Minimální počet jsou 4 ženy maximální 10 žen. Já pro Vás pak připravím program, buďto večerní, celodenní nebo víkendový, kde se budeme společně spojovovat se ženskou energií, intuicí, vlastním tělem a také energií Země. Cena  600,- Kč /hod. pro celou skupinu. 

 

 

Individuální konzultace – sexualita a energie ženy 

Pokud cítíte, že potřebujete ke sdílení svých problémů v oblasti sexuality a vztahu bezpečné  prostředí a není Vám příjemné říkat důvěrné věci ve větším kruhu žen, pak je možné si domluvit osobní konzultaci, cena  400 Kč /hod.

 

ženské kruhy praha

 

 

 

 

 

   

Ženské kruhy, které vedu, nejsou konkrétním učením – jak být dobrou ženou, ale je to čas určený k tomu, abychom si ženské kruhy praha 1dovolily se jako ženy prožívat. Plně a uvolněně v bezpečném prostředí, kde nebudeme hodnoceny, souzeny a kde se neočekává žádný výkon.

 

Právě takovou svobodu a uvolnění si mohou ženy během ženského kruhu dávat navzájem. Každá žena, která si uvědomila, že ji něco chybí, a to něco že je opravdové ženství a rozhodla se ho hledat, je schopna vzdát se soupeření a začít ze srdce dávat a především přijímat.

Vnímám ženské kruhy, které organizuji, jako společnou archeologii objevující ženství. Je to opravdu hodně dávno, co ženy měly stejně důležitou roli jako muži a přitom byly podporovány především jejich ženské kvality. Tak dlouho, že je to téměř zapomenuto.

Vzpomenout si můžeme a dokážeme jedině společně. V tom je naše obrovská ženská síla – v jemnosti, kterou v sobě můžeme začít znovu vzájemně probouzet v atmosféře ženských kruhů. Pak můžeme touto ženskou silou obdarovat a vyživit i muže, které milujeme. Oni nás za to ponesou pevně ve svém náručí.

Ženské kruhy – významženské kruhy

Domnívám se, že největší význam ženského kruhu spočívá ve vzájemném kontaktu žen a v jejich vzájemné výživě ženskou energií. V naší společnosti musíme všichni, včetně mužů, ženskou energii skrývat a potlačovat, abychom materiálně a společensky uspěli.

Ženský kruh by měl být skutečně ženský kruh nikoliv seminář, byť na nějaké ženské téma. Pokud navštívíte seminář, pak je v pořádku, že v čele stojí nějaká žena případně i muž a něco Vás vyučuje. Na seminář se přicházíte učit, ženský kruh jdete prožít.

A přesto, že se téma takového semináře může týkat práce s ženskou energií, sám o sobě je veden v mužské energii. Už pro tu samotnou podstatu, že je veden. Hlavním vyjádřením mužské energie je vedení, zatímco nejdůležitějším vyjádřením ženské energie je sdílení.

Ženské kruhy – náplňženské kruhy praha

Já osobně ženské kruhy pouze organizuji, ale žádnou z žen nikam nevedu. Mým úkolem je zajistit místo, čas a nabídku cvičení, meditací, masáží, témat k verbálnímu sdílení. Vše ostatní, tj. struktura ženského kruhu, vychází mnohem více z intuice a pocitů celé skupiny.

Náplní ženského kruhu by mělo být dávání a přijímání. Organizátorka volí pouze formu vzájemného dávání a přijímání a každá žena má možnost si zvolit, zda ji tato forma vyhovuje. Zda se při nabídnuté činnosti cítí příjemně žensky. Jestliže ne, je jen na ni, zda se takové techniky zúčastní či nikoliv.

My ženy jsme bohužel velice často v energii poslušné holčičky a pak dané pokyny poslechneme, aniž bychom pátraly po jejich smyslu. Případně se nacházíme v mužské energii, kde jeden z hlavních rysů je myšlení, a pak o všem přemýšlíme a vyhodnocujeme, proč je pro mne dobré to či ono dělat.

Ženské kruhy – kontakt s ženskou energií ženské kruhy

Ženská energie je mnohem více vázána na tělo a především pánev a pánevní dno, na rozdíl od mužské energie, která se projevuje víceve spojení s myšlením a tudíž hlavou. Ženino tělo dává vzniknout novému životu, čili má tu nejvyšší kvalifikaci sdělit ženě, co je pro ni v daný okamžik nejlepší.

Navíc, vzhledem k tomu, že žena je cyklická bytost, v podstatě téměř nikdy nejsou její pocity úplně stejné jako před hodinou, včera, či dokonce před rokem. Jsme si vědomy, že na nás působí mnoho vlivů, především náš menstruační cyklus, ale i vnější prostředí a jeho energie.

Ženino tělo jednou říká: „chtělo bych v sobě nechat vzniknout nový život“, a o devět měsíců později říká: „chtělo bych tento život předat ven“, a ví samo, jak to vše udělat. Nejsme schopny vymyslet, jak počít a porodit dítě. Přesto se to běžně děje, protože naše tělo se o to umí postarat.

Proč tedy ženy neslyší své tělo, jak říká: „chtělo bych si odpočinout, chtělo bych tančit, chtělo bych kontakt s jiným tělem“? Ženy tyto touhy cítí, ale nevěříženské kruhy 1jim, neumí jim naslouchat, často se za ně dokonce stydí. Nejsme přece líné povalečky, hloupé tanečnice nebo dokonce nějaké lehké holky!

A co když odpočinek, tanec a dotyky jsou správné? A nesprávné je to vše hodnotit a odsuzovat? Kdo má právo o tom rozhodovat? Pouze my samy. Ženské kruhy nám pomáhají najít kontakt s ženskou energií a s vědomím svého ženství se můžeme naučit lépe rozhodovat.

Ale kde můžu zjistit, co moje tělo opravdu chce, když všude kolem mě a dokonce i ve mně je atmosféra hodnocení a odsuzování? A právě to je dar, který nám ženské kruhy nabízejí. Mohu to zjistit tam, mezi ostatními ženami, které už také nechtějí být hodnými holčičkami ani polomuži.

Mezi těmi, které se snaží v sobě probudit to nejpřirozenější, co v každé ženě je, a co se společnosti a systému podařilo téměř úplně potlačit – a to je ženskost (ženská energie). Systém potřebuje víru ve výkon a vedení, jenže ženská energie je spočinutí a sdílení.

Ženské kruhy – objevujeme svou pánev ženské kruhy

Naše pánev a pánevní dno je pokladnice, ve které je uloženo mnoho informací, ale také mnoho bolesti. Uvolňováním pánve můžeme uvolnit nejen energetické bloky, ale současně se spojit s inteligencí našeho vlastního těla, která nám pomůže se vrátit zpět do našeho přirozeného stavu.

Mnou vedené ženské kruhy obsahují práci s dechem vycházející z jógy i tantry, Osho kundalini meditaci, ale i jiné dynamické meditace, cvičení, tanec, práci s jednotlivými čakrami, vzájemné masáže celého těla, konstelační práci, spojení s intuicí a nakonec i verbální sdílení prožívaných pocitů.