Ženská sexualita

Ženská sexualita je jedinečná a velmi odlišná od mužské sexuality. Ženská sexualita byla po několik tisíciletí potlačována a očerňována. To, že o ní dnes můžeme po tak dlouhé době opět otevřeně a bez ohrožení mluvit, naznačuje, že se ženská energie se vší svou mocnou silou opět probouzí k životu.

Mužská energie, stejně jako mužská sexualita je zaměřená na cíl, na výkon a na růst potenciálu materiálního, duševního i duchovního. To ženská sexualitaje zcela v pořádku, pokud je zachována rovnováha a protipólem mužské energie je ženská energie. Skrze ženu a ženské tělo, může mužský potenciál růst a rozvíjet se.

Žena je schopna do svého těla přijmout mužské sperma a vytvořit z něj bytost, která nese ve svých genech potenciál a schopnosti svých předků, které může dále rozvíjet.  A právě žena svou láskou vdechuje nové bytosti – svému dítěti, skutečný život. Bez ženské energie – lásky, z dítěte vyroste pouze bytost zaměřená na cíl a výkon.

Aby ženy obstály v mužském světě, musely se často své ženské energie vzdát. Dokázaly v sobě probudit mužskou energii natolik, že se mnoha oblastech dokázaly mužům vyrovnat. Tím však ztratily to nejcennější, co žena může světu dát a tím je ženská energie, ženská sexualita  –  láska ženy

Ženská sexualita – láskaženská sexualita

Spojením mužské energie (výkonu) a ženské energie (lásky) vzniká skutečný život. Mnoho žen je dnes ukotveno v mužské energii. Pak se potkávají dvě bytosti, žena a muž, ale dohromady v sobě nesou více mužské energie. Jejich spojením může také vzniknout nový člověk, ale je to další člověk zaměřený na cíl a výkon, kterému chybí živost.

Skutečná ženská sexualita není zaměřená na „výkon v posteli“, jak tomu u mnoha dnešních žen je. Ženská sexualita je skutečné milování. Je to vědomí vlastní hodnoty, vědomí dokonalosti a krásy svého těla, kterým láká muže do svého nitra. Nejedná se pouze o nitro její vagíny, ale o hloubku celé její bytosti.

Uvnitř sebe žena ukrývá lásku, kterou podvědomě touží muži dát. Muž není nositelem lásky, tou je žena. Muž podvědomě cítí, že kontakt s ženskou energií – láskou, mu dovolí odpočinout si od svého výkonu a zaměření na cíl. K tomu, aby se zastavil a zmírnil, ho láká ženská sexualita – láska, kterou žena vyzařuje.

Ženská sexualita – frustrace tajemství ženské sexuality

Když žena nechápe hloubku své bytosti a sílu své skutečné ženské sexuality a nabídne muži pouze své tělo, aby si ho získala, muž neucítí její lásku a nedokáže se zastavit ani zmírnit. Pak ji buďto opustí nebo různým způsobem zneužívá. Mnoho žen má tuto zkušenost, která pramení z nepochopení ženské sexuality.

Je ale ještě více žen, které lásku ke svému muži skutečně cítí a touží se mu odevzdat, ale nemohou. Jejich ženská sexualita je natolik zraněná, že se nedokážou muži zcela otevřít. Dokážou s ním mít sex, ale používají k němu mužskou energii – vykonávají sex. Pustí ho do své vagíny, ale cítí se často ještě více zraňovány. 

Každá žena v naší společnosti zažila alespoň jednou v životě nějaký sexuální nátlak. Ženy dokonce dědí strach ze sexuálního zneužívání po svých matkách a babičkách. Tento strach mají ženy zapsaný v genech. Ženská sexualita se potřebuje od tohoto strachu očistit. To můžeme udělat společně mezi ženami, např. na ženském kruhu.

Ženy se dopouštějí velké chyby, když žádají od mužů nepřiměřenou ohleduplnost ke své sexuální frustraci. Většina dnešních mužů už nejsou takový tajemství ženské sexualityneotesanci, jako bylo tolik jejich předků. Ale jejich mužská energie jim velí dobývat cíl, a tím je v oblasti sexuality ženské tělo. Teprve potom v ženě nacházejí skutečnou lásku.

Pokud muže nutíme, aby potlačil svou mužskou energii a bral ohledy na naše zranění, naše ženská sexualita se stejně neuzdraví. Takový muž, který nám nechce ještě více ubližovat, se nutně musí vzdát své mužské energie, tím posílí svou ženskou energii a to se negativně projeví v celém jeho životě.

Pak žena ztrácí o muže, který se na ni snaží být hodný, zájem. Začne být přirozeně přitahována k jinému muži s mužskou energií. A znovu se cítí být zraňována, protože její ženská sexualita není vyléčena. Schopnost léčit mají především ženy, a proto i ženská sexualita by měla být léčena mezi ženami – jejím vzájemným posilováním.

Ženská sexualita – léčení tajemství ženské sexuality

K léčení a posilování ženské sexuality nejlépe slouží ženské kruhy. Společnost žen, které si již uvědomily, že ženská sexualita je silně potlačená v celé společnosti, a že je mnoho dalších žen, které tím trpí, je velmi léčivá. Takové ženy mají odvahu se o své příběhy podělit, nestydí se otevřít a tím otevřít srdce i dalším ženám.

Dále se na ženském kruhu můžeme naučit většímu kontaktu. Mezi otevřenými a upřímnými ženami si můžeme dovolit se uvolnit. Můžeme tančit, křičet, plakat, zpívat, vztekat se, radovat se, divoce se smát a výskat. A hlavně můžeme rozhýbat svou pánev bez obav, že tím přitáhneme nežádoucí pozornost mužů a soudy žárlivých žen.

A nakonec nejsilnějším léčením ženské sexuality je uvolnění v celé oblasti pánve, svalů dna pánevního včetně svalů pochvy. Takové léčení nabízí masáž, v současné době zvaná vaginal mapping. Při této masáži se velice šetrně vyvíjí tlak na body v oblasti pánve a díky tomu se uvolňuje obrovské množství zablokované energie.

 

   

Napsat komentář