Ženská sexualita je láska

Ženská sexualita je jedinečná a velmi odlišná od mužské sexuality. Mužská energie, stejně jako mužská sexualita je zaměřená na cíl, na výkon a na růst potenciálu materiálního, duševního i duchovního. To je zcela v pořádku, pokud je zachována rovnováha a protipólem mužské energie je ženská energie. Skrze ženu a ženské tělo, může mužský potenciál růst a rozvíjet se.

Žena je schopna do svého těla přijmout mužské sperma a vytvořit z něj bytost, která nese ve svých genech potenciál a schopnosti předků. A právě žena svou láskou vdechuje nové bytosti – svému dítěti, skutečný život. Bez ženské energie – lásky, z dítěte vyroste pouze lidská bytost zaměřená na cíl a výkon.

Aby ženy obstály v mužském světě, musely se často své ženské energie vzdát. Dokázaly v sobě probudit mužskou energii natolik, že se mnoha oblastech mužům vyrovnaly. Tím však ztratily to nejcennější, co žena může světu dát a tím je ženská energie, ženská sexualita  –   láska ženy.  

Spojením mužské energie (výkonu) a ženské energie (lásky) vzniká skutečný život. Mnoho žen je dnes ukotveno v mužské energii. Pak se potkávají dvě bytosti, žena a muž, ale dohromady v sobě nesou více mužské energie. Jejich spojením může také vzniknout nový člověk, ale je to další člověk zaměřený na cíl a výkon, kterému chybí živost.

Skutečná ženská sexualita není zaměřená na „výkon v posteli“, jak tomu u mnoha dnešních žen je. Ženská sexualita je skutečné milování. Je to vědomí vlastní hodnoty, vědomí dokonalosti a krásy svého těla, kterým láká muže do svého nitra. Nejedná se pouze o nitro její vagíny, ale o hloubku celé její bytosti.

Uvnitř sebe žena ukrývá lásku, kterou podvědomě touží muži dát. Muž není prvotním nositelem lásky, tou je žena. Muž podvědomě cítí, že kontakt s ženskou energií – láskou, mu dovolí odpočinout si od svého výkonu a zaměření na cíl. K tomu, aby se zastavil a zmírnil, ho láká ženská sexualita – láska, kterou žena vyzařuje. 

Napsat komentář