Sexuální vzrušení

Sexuální vzrušení téměř všichni dobře známe, přesto by bylo možná zajímavé podívat se na něj trochu podrobněji. Proč se děje, případně proč se neděje, co nám tím chce naše tělo říct a jak s ním můžeme nakládat, aby to pro nás bylo prospěšné. Sexuální vzrušení hodně vypovídá o naší sexuální energii a tudíž i o naší životní energii.

Sexuální vzrušení bychom se měli naučit vnímat jako naši největší přirozenost. Potřebujeme se s ním naučit pracovat, místo abychom ho potlačovali. Sexuální vzrušení nás spojuje s naší sexuální – životní energií. Můžeme ji využít ve svůj prospěch, místo abychom ji potlačovali a tím tak často měnili v destruktivní sílu.

Sexuální vzrušení – muži

Sexuální vzrušení mužů vychází z mužského principu, z mužské sexuální energie. Muže přitahuje a vzrušuje ženská energie, kterou žena vyzařuje celým svým tělem např. chůzí, pohyby, vůní. Muži cítí sexuální vzrušení mnohem častěji než ženy, protože jejich sexuální energie reaguje na každé ženské tělo, které ženskou energii vyzařuje.

Muži to nemají v tomto ohledu jednoduché. Jejich sexuální vzrušení vypovídá o tom, že jsou v přirozené mužské energii, avšak pokud se vzruší silněji a jejich penis se ztopoří, ze společenského hlediska už je takové „chování“ nevhodné. Učí se tedy potlačovat svou sexuální energii a tím svou přirozenost.

Na druhou stranu, když přijde ta „vhodná chvíle“ a muž má v určený čas „předvést“ své sexuální vzrušení, může se stát, že je, díky potlačování, dočasněsexuální vzrušení od mužské sexuální energie odpojen. Jeho penis se v takové chvíli naopak neztopoří, a v mysli muže i jeho partnerky se objeví ta velmi frustrující otázka „Proč? Kde je ve mně chyba“?

Ženské ani mužské tělo není stroj. Proto není možné s ním tak zacházet. Knoflíky – „sex ano“ a „sex ne“ nemáme ani na těle ani v hlavě. Naše životní energiesexuální energie, se ohlašuje sama a je to tak správné. Sexuální vzrušení muže je naprosto přirozená věc a jeho nepochopení vyvolává jeden z největších mužských konfliktů.

Na jedné straně může udělat z muže jeho ztopořený penis bídáka. Na druhé straně, nechce-li se ztopořit, když se to od něj očekává, může být zpochybněno jeho mužství jako takové. Muž nedokáže mít nebo nemít sexuální vzrušení na povel. A pokud by se mu to podařilo, ohrožuje to jeho přirozené mužství a může se z něj stát bezcitný stroj.

Sexuální vzrušení  – ženy

Nikoho jistě nepřekvapí, že ženské sexuální vzrušení se dost liší o mužského. Vychází z ženského principu. Ženu k muži přitahuje jeho mužská síla. Nejde zdaleka jen o sílu fyzickou, i když i ta může ženu vzrušovat. Ale je to jakákoliv jiná síla jako například inteligence, vůdcovství, humor, schopnost ve svém životě někam směřovat.

Proto žena neprožívá sexuální vzrušení během dne tak často jako muž. Potřebuje muže více poznat, aby pocítila jeho kvality. Ani perfektně vypracované mužské tělo ženu nevzruší, pokud z takového muže nevyzařuje jeho skutečná síla. Důkazem toho jsou kulturisté – pro většinu žen je to pouze pěkná asexuální podívaná.

Většina žen v ženské energii, když pocítí sexuální vzrušení, začne současně s ním pociťovat i lásku, nebo spíše sexuální vzrušenízamilovanost. U žen je sexuální vzrušení velmi úzce spjato s láskou. Ženy si často tuto vlastnost ženské sexuality neuvědomují, protože mužský svět je učí oddělit sexualitu od lásky.   

Ženu přitahuje silná mužská energie, uveďme jako příklad energii sportovce, který vyhrává svá sportovní klání. Žena cítí sexuální přitažlivost a v jeho blízkosti může cítit sexuální vzrušení. Pokud je silné, vytvoří si o něm iluzi, což ji umožní se do něj také zamilovat. Její sexuální vzrušení se tím posílí a ona je ochotna se mu odevzdat.  

Proto chodí po světě mnoho žen, které mají pocit, že jejich náklonost k muži byla zneužita. Pokud by znaly, jak funguje sexuální přitažlivost a sexuální vzrušení, byly by těchto zklamání ušetřeny. Věděly by, že je přirozené, že je přitahuje silná mužská energie, a že muže přitahuje ženské tělo. A také by věděly, že to není láska.

Sexuální vzrušení – zneužití jeho moci

Sexuální vzrušení je nám velmi příjemné. Kromě fyziologických procesů, které se v těle odehrávají a přinášejí nám příjemné pocity, nás také sexuální vzrušení spojuje s naší životní energií. Proto nás tolik láká a vyhledáváme ho. Pokud nás někdo sexuálně vzrušuje, je logické, že jsme k němu silně přitahováni.

Toho jsou si velmi dobře vědomy ženy. Mají to v tomto směru jednodušší, protože mají svůj magnet na muže stále k dispozici. Je to jejich tělo. Mohou ho sexuální vzrušenízkrášlit natolik, aby bylo pro muže atraktivní a neodolatelné. Ženy, které toto tajemství znají, s ním umí velmi dobře pracovat ve svůj prospěch.

Říká se jim zlatokopky nebo prostě mrchy.  Tyto ženy pochopily obrovskou moc sexuálního vzrušení a naučily se jí využívat. Nenabízí muži lásku, která je mnohem silnější energií, ale pouze ho udržují v neustále touze po sexuálním vzrušení. Je to stejné jako s drogami, zaplatíte cokoliv, abyste to znovu dostali.

Pro takové ženy není láska předávaná muži svým tělem prvořadá. Jejich lásku překryl strach. Moc, kterou muže ovládají, je takzvaná kundí moc. Je silná, ale ne tolik jako láska. Muž, který takové ženě podléhá, má také z něčeho strach. Není spojen se svou mužskou silou, a proto ho může ovládat síla sexuálního vzrušení.

Ale i muži mají své metody, jak zneužívat sílu sexuálního vzrušení ženy. Je to prezentace své mužské síly v podobě společenského postavení, peněz, vyprávění smyšlených historek o svých úspěších, předvádění neskonalého obdivu k ženě, o níž usilují. Ale to je ta světlejší stránka manipulace se sexuální přitažlivostí.

Tou horší je prezentování mužské síly násilným ovládáním ženy. Ať už psychickým nebo dokonce i fyzickým. Muž vyvolá v ženě pocit, že se musí hodně snažit, aby pro něj byla dostačující a je její povinností se mu fyzicky odevzdat. Je až neuvěřitelné, kolik žen ještě dnes na tyto projevy moci typu macho slyší a vyvolává to v nich sexuální vzrušení.

Důkazem toho je obrovská popularita románu „Padesát odstínů šedi“. Mnoho žen při čtení této knihy prožívá velké sexuální vzrušení. Ale není se čemu divit, protože po více než dva tisíce let nám byla tato síla prezentována jako mužská síla – mužská energie. Ženám se tato zkušenost zapsala hluboko do genetické paměti.

Pravdou ale zůstává, že žena, která věří muži, že násilně projevená síla je skutečnou mužskou energií, má strach. Ten jí nedovolí se spojit se svou ženskou energií. Muž, který se takto chová, má také z něčeho strach. To ale žena se slabou ženskou energií neumí rozeznat a i takto projevená síla muže v ní dokáže vyvolat sexuální vzrušení.sexuální vzrušení

Sexuální vzrušení – spojení se sexuální energií

Jak už bylo řečeno, sexuální vzrušení nás spojuje se naší sexuální, čili životní energií. Sexuální vzrušení není, nebo by alespoň nemělo být, jednoznačným signálem našeho těla – teď musím, potřebuji mít sex! Tělo nás pouze upozorňuje – moje energie se navýšila, je k dispozici. Pokud v tu chvíli můžeme mít sex, je to samozřejmě skvělé.

Ale všichni víme, že zdaleka nemůžeme mít sex vždy, když pocítíme sexuální vzrušení. Přesto je velmi užitečné se s tímto pocitem spojit, místo toho, abychom ho potlačili, a využít sexuální energii ve svůj vlastní prospěch. Je to naše sexuální – životní energie, která se díky druhému člověku probudila. Můžeme si ji ponechat.sexuální vzrušení

Je pouze přesvědčení naší mysli, že sexuální vzrušení je nutné uvolnit sexem nebo zahnat potlačováním. Můžeme se naučit sexuální vzrušení pomocí dýchání rozvést do celého těla a tím posílit naši energii pro běžné činnosti. Toto učení vychází z Tantry a podrobnější popis najdete v mém článku na těchto stránkách – sexuální magie.   

   

Napsat komentář

Komentáře

  1. mooc pekne vysvetleny a hlavne poucny diky