Sexuální energie

Představte si svou páteř jako komín. Na dně komína, což v těle zastupuje dno pánevní, hoří oheň. Jeho plameny a žár stoupají až k vrcholu komína, ten v těle zastupuje hlava. Pokud dole oheň skomírá, výše neucítíte žádné teplo – žádnou energii. Základem životní energie je sexuální energie.

Pokud  potlačujete svou přirozenou sexuální energii, je to jako kdybyste dusili oheň na dně komína a čekali, že výše přesto ucítíte teplo – energii. Jak oheň stoupá, mění se jeho kvalita. Také kvalita sexuální energie se mění, jak stoupá po páteři nahoru. Základem je ale vždy pánev – základem životní energie je tudíž sexuální energie.

Pokud se svou sexuální energií neumíme zacházet, a to ve většině případů neumíme, stává se stejně jako oheň silou destruktivní. sexualní energieHlavním rysem sexuální energie je boj o přežití. Pokud chceme jako druh přežít, musíme mít velice silnou touhu se rozmnožovat. Sexuální pud je současně pudem sebezáchovy.

Nejen u lidstva jako celku, ale u každého jednotlivce v sobě nese sexuální energie pud sebezáchovy, boj o přežití a tudíž přirozenou agresivitu. Pokud potlačujeme svou přirozenou sexualitu, zbavujeme se současně své agresivity. Agresivita není násilí, ale přirozená síla. Bez ní podléháme svým strachům a jsme velmi lehce ovladatelní.

Sexuální energie se ovšem chová stále dál jako energie. Takže nemizí, pouze mění svou formu. Jestliže nemůže být projevena přirozeně, začne se projevovat nepřirozeně. U mužů se často potlačená sexuální energie mění v nezvladatelnou agresivitu, u žen v nezvladatelné výbuchy emocí. Obojí je provázeno obviňováním.

Sexuální energie – muži

Jak už jsme si řekli sexuální energie je životní energie. Ale u každého pohlaví posiluje jiný, svému pohlaví vlastní, princip. Aby se tyto dva principy mohly setkat v rovnováze, musí mít opačný charakter. Nejviditelnější rozdíl mezi mužskou a ženskou sexualitou vyplývá už z charakteru pohlavního styku – muž dává a žena přijímá.sexualní energie

Muž následuje svou sexuální energii z těla ven. Zbavuje se nahromaděné energie, která je zhmotněná do spermií. Touha předat světu to nejcennější, co má, svou genetickou databankou, ho žene vpřed. Jeho přirozená agresivita mu pomáhá překonávat překážky a stát se nejlepším mužem pro zachování rodu.

Muž potřebuje být v kontaktu se svou sexuální energií a přirozenou agresivitou, aby byl skutečným mužem. Většinu chlapců v naší společnosti ale bohužel vychovávaly matky, které byly jako ženy silnou mužskou energií velmi zraňovány. Na své syny pak nevědomě přenesly odpovědnost za svou vlastní sexuální frustraci.

V opačném případě byli chlapci vychováváni despotickým otcem, který nezvládal svou agresivitu, a oni nechtěli být stejní. Ať už tak nebo tak, mnoho mužů se v současné době za svou sexuální energii a přirozenou agresivitu stydí a potlačují ji. Ženské sexuální energie se pak buď bojí (typ bačkora) nebo ji ponižují (typ macho).

Je jen málo mužů, kteří se nebojí postavit životu zpříma stejně jako jejich penis a neohroženě proniknout do temné a tajemné hloubky života, tak jako pronikají do tmy vagíny. Strach, že ženě ublíží svou agresivitou, nebo že s nimi bude žena bude manipulovat, jim nedovolí spojit se se svou pravdivou sexuální energií.   

Když se při milování spojí sexuální energie muže a ženy, muž ztrácí sám sebe, aby se mohl v ženě znovu zrodit. Jeho ego je oslabeno vlivem síly ženské sexuální energie. Ztrácí kontrolu a zbavuje se svých masek. To muže děsí, a proto se tolik tisíciletí snaží ženskou sexuální energii ovládnout. Nevědí, že milování je pro ně očistné a uzdravující.

Sexuální energie – ženysexualní energie

Ženský princip velí sexuální energii čili životní energii nevydávat ven, ale shromažďovat ji uvnitř. Žena naplňuje energií své břicho, svou dělohu, aby zde mohla, pokud je mužem oplodněna, tvořit nový život. Proto se také ženský orgasmus odehrává uvnitř těla ženy a sexuální energie ženy vyzařuje z celého jejího těla.

Pokud chce muž s touto energií zažít skutečný kontakt a ne ji jen zvenčí pozorovat, musí do ženy vstoupit, dát část sebe – penis, jejímu tělu. Pokud k tomu nepoužije násilí, ale svou mužskou sílu, kterou je jeho sexuální energie, žena ho pozve ho dál. Pak se žena dokáže otevřít a uvolnit obrovskou sílu své nahromaděné sexuální energie.

Žena sbírá svou životní čili sexuální energii celý den. Vše, co se během dne odehraje, se ukládá do jejího nitra. Jestliže zažívá příjemné věci, dostává pozornost partnera, cítí jeho sílu a lásku, pak energie, kterou při milování ze svého břicha uvolní, je skutečnou lásku a je pro muže velmi příjemná.

Ale v životě se nám dějí i věci nepříjemné a ty ukládá žena do svého nitra úplně stejně. V podobě emocí, které v souvislosti s děním ve vnějším světě prožívá. Milování, uvolněním sexuální energie, ženu od těchto emocí očišťuje. Někdy ženský orgasmus doprovází mnoho projevených emocí, kterým často ani sama žena nerozumí.

Ale nerozumí jim především muž. Má pocit, že se emoční výbuchy při orgasmu jeho partnerky týkají jeho sexuálního výkonu nebo jejichrozvíjení mužské sexualní energie vztahu. O sexu víme velmi málo, a to nás nekonečně poškozuje. Pokud muž „ustojí“ bouřlivé ženské projevy při orgasmu, poskytuje ženě jeden z největších darů, které pro ni má.

Ženy se často stydí za tyto emoční projevy, které s sebou nese ženská sexuální energie. Bojí se ukázat ve své pravdivosti, aby muže neztratily. Dělají sex kontrolovaně pouze svou vagínou a někdy i předstírají orgasmus. Tím si sice možná udrží materiální zabezpečení, které jim muž poskytuje, ale samy sebe tím velice poškozují.

Ale také mohou být zraněny nějakým mužem, nebo vychovány nelaskavou matkou. Je mnoho důvodů, proč se žena vzdá své sexuální energie. Zůstane buď hodnou holčičkou, nebo se stane ženou v mužské energii. Takové ženy se nedokáží skutečně otevřít a tím se nemohou spojit se svou vlastní sexuální – životní energií.

Žen, které mají různé bloky ze svých vlastních zranění, případně zděděné po svých matkách a babičkách, je opravdu veliké množství. Ženská sexuální energie byla systematicky potlačována a likvidována nejméně dva tisíce let. Paradoxně se ukazuje, že to značně poškodilo a pokřivilo i mužskou sexuální energii.

Všechny ženy jsou svým způsobem zraněny, ale i mnoho mužů, kteří asexuální diktát společnosti odmítají přijmout. Je nesmírně nutné, abychom začali ženskou sexualitu konečně léčit, protože ženská sexuální energie je láska. Je to přesně ta energie, která celému světu tolik chybí.

Sexuální energie – souhra muže a ženyrozvíjení mužské sexualní energie

Říká se, že muž je maják a žena oceán. Maják pevně stojí, když svítí nad oceánem slunce a stejně pevně stojí, i když nad oceánem zuří bouře. A dokonce stojí pořád dál na svém místě, když se oceán v jednom okamžiku mění z té nejromantičtější podívané na rozběsněný živel.

Přesně tak vypadá souhra sexuální energie muže a ženy. Harmonie řádu a chaosu, stability a pohybu, pevného tvaru a beztvarosti. Spojení živlu s lidskou tvořivostí. Muži a ženy by měli ukončit své soupeření o to, čí kvality jsou lepší a uvědomit si, že pouze naším  pojením, tak jak to někdy zažíváme při sexu, vzniká dokonalost.

Napsat komentář

Komentáře

  1. Tak nějak jsem si to vždy myslela…A teď svoje myšlenky vidím krásně napsané černé na bílém. A je to super pocit…Všem bych přála, aby to zažil jako já i ve skutečnosti.

  2. Velmi pěkně napsané

  3. Velice výstižné.
    Autorce přeji hodně sexualní i té ostatní energie .
    Hans.