Sexuální magie

Kdo je to mág? Je to člověk, který umí dělat kouzla. Takový člověk se naučil dělat něco, co my neumíme. On nám neprozradí, jak to dělá, ani nás to nenaučí. Chce, aby jeho kouzlení zůstalo tajemstvím. Tajemství je magické. Sexuální magie je pro nás tajemná proto, že nám nikdo nechce prozradit, jak lidská sexualita skutečně funguje.

Co je to sexuální magie?

O tom, jak lidské tělo, jeho energie i sexualita funguje, věděly mnoho už staré civilizace. Tyto informace jsou nám sice dostupné, ale velice obtížně. Dnes je sexuální magieněkolik tantrických škol, kde se vyučuje sexuální magie. Ale dokonce i dnes, kdy je pornografie normální, mají tyto školy ve společnosti nálepku něčeho nenormálního. Proč?

Protože sexuální magie je dostupná úplně každému člověku. Tantra je nauka o přirozené a pravdivé lidské sexualitě. Sexuální magie se z ní stává, pouze pokud uvěříme, že naše vlastní přirozená sexualita je něco divného, co bychom neměli poznávat a zabývat se tím. To je nebezpečné, protože pak bychom se mohli stát svobodnými lidmi.

Po velmi dlouhém období potlačování lidské sexuality se lidé začali ve dvacátém století probouzet. Měli touhu odkrýt tajemství sexuality. Tlak na ukončení tohoto tabu byl obrovský. Ale i to se podařilo systému podchytit. Místo odkrytí podstaty sexuální magie se do obřích rozměrů rozrostl pornografický průmysl.

Dalo by se říci, že i to je sexuální magie. Pokud přijdete na to, jak uspokojit touhu po poznání tak dlouho tabuizovaného tématu jako byl sex, aniž byste odkryli podstatu lidské sexuality, a navíc na tom vyděláte miliardy dolarů, pak musíte být velký kouzelník. Je logické, že skutečná sexuální magie není součástí pornografických filmů

Navíc lidé bohužel uvěřili tomu, že když se mohou svobodně dívat, jak jiní lidé ve filmech kopulují a mohou si podrobně prohlédnout pohlavní orgány opačného pohlaví, aniž by se museli hluboce stydět, že se stali v oblasti sexuality svobodnými, a že o sexu vědí hodně, ne-li všechno. Sexuální magie se tím z našeho života vytratila ještě více.

Proč by nás měla sexuální magie zajímat? 

Především proto, abychom byli zdraví a abychom zůstali ve spojení se svou životní energií. Sexuální magie nás může naučit využívat svou sexuální sexuální magieenergii k léčení svých neduhů a ke všem činnostem, které během dne vykonáváme. Když ovládáme umění sexuální magie, dokážeme rozvést energii ze své pánve do celého těla.

Sexuální magie vyžaduje znalost fungování energie v lidském těle. Proto si řekneme pár slov o některých hlavních místech v energetickém systému těla. Dalo by se říci, že je podobný trávícímu systému, který všichni docela dobře známe. Proto použiji trávící systém jako pomůcku pro lepší pochopení energetického systému.

Pokud chceme mít energii, najíme se. Prvním místem, kterým energii v potravě přijímáme, jsou ústa, která musíme otevřít. Následuje žaludek – který má svůj čas, aby vše, to dobré i to špatné, zpracoval.  Dalším místem je dvanácterník, kde je k potravě přidáno něco z nás samotných a tím je žluč a inzulin.

Pak přijdou na řadu střeva, která předají do krve živiny a tudíž energii, a nakonec tu máme konečník, který vyloučí z těla vše, co pro něj není dobré. Tímto procesem se tělo naplnilo energií, a pokud vše funguje jak má, nic přebytečného v něm nezůstává. Není to sexuální magie, ale můžeme si tak uvědomit, jak vypadá příjem energie.

Sexuální energie je uložená na druhém konci našeho těla – v pánvi. To znamená, že proces jejího příjmu vede obráceným směrem – od pánve k hlavě. Sexuální magie nás učí, jak sexuální energii vybudovat a jak ji pak správným způsobem přijímat do těla. Sexuální energii budujeme nebo spíše navyšujeme drážděním pohlavních orgánů.

Naše pohlavní orgány jsou plné nervových zakončení. Jsou to takové generátory naší energie. Téměř všichni víme, jak vypadá sexuální vzrušení, a že s ním cítíme i mnoho energie. Tady nás sexuální magie mnoho nového nenaučí. Ale může nás naučit tuto energii používat pro život a ne jenom pro sex.

Podmínkou, aby mohla energie putovat hlouběji do našeho těla, je, že se musíme otevřít. Stejně jako otevíráme ústa proto, abychom se najedli. Otevřít se pro sexuální energii znamená se zcela uvolnit. To je jedna z věcí, kterou sexuální magie učí. Uvolnit se dokážeme především pomocí správného hlubokého dýchání.

Pak vedeme energii do jednotlivých center, stejně jako se jídlo posouvá trávicím traktem. Nejdříve putuje energie do břicha, kde je centrum emocí. Dále do solaru, kde je centrum naší osobnosti, pak k srdci, kde je centrum lásky a poté do krku, kde je centrum projevu. Sexuální magie nás učí procítit všechna tato místa.

Nakonec můžeme energii přivést až do hlavy, ale to už není tak nutné. Hlava je více napojena na energii shora, čili z vesmíru. Často se ale stává, že hlava není napojena ani na životní energii ani na vesmírnou čili duchovní energii. Mozek, který je v ní uložen, totiž dokáže bez problému vyžít jen z energie dodávané potravou.

Mozek je dokonalý počítač, který má za úkol zpracovávat veškeré vjemy a informace, které k nám přicházejí. Vyhodnocuje je a nabízí nám svoje výstupy. sexuálni magieNaše neštěstí spočívá v tom, že jsme uvěřili, že mozek jsem JÁ. Sexuální magie nás může dovést k poznání, že my nejsme jen mozek, že jsme celistvé bytosti a ne pouhé počítače.

Sexuální magie nás učí uvědomit si celé tělo a jeho jednotlivá centra. Pokud jsou poškozená, energie jimi nedokáže proudit. V břiše máme mnoho nezpracovaných emocí, protože nebyl čas je zpracovat. V solaru máme polámané sebevědomí, protože pod tíhou věčné kritiky jsme si přestali věřit.

Srdce máme ztvrdlé bolestí z mnoha zklamání v lásce, které jsme prožili. A na krku nás škrtí strach, že když vyjádříme své pocity a potřeby, nikdo nás nebude brát vážně a všichni se nám vysmějí. Sexuální magie nás může s těmito zraněními spojit a vyléčit je stejně jako naši sexuální frustraci.

Když máme poškozené některé části trávicího traktu, není nám dobře. Když máme nefunkční energetická centra, je to stejné. Ale mozek, plný informací dodávaných zvenčí, tuto situaci vyhodnotí tak, že není-li nám dobře, něco nám chybí a my to musíme dostat. Sexuální magie nás učí se v takovém případě spojit s životní energií.

Sexuální magie v praxi

Existují tři základní pravidla jak používat sexuální magii – dech, pohyb a zvuk. Tedy hluboce dýchat, uvést tělo do pohybu a vydávat zvuk – to jsou sexualni magietři pojítka s životní energií. Všimněte si, že když se dokážeme při sexu alespoň trochu uvolnit, přesně tyto tři věci děláme. Prohloubí se nám dech, hýbeme alespoň pánví a vzdycháme. Proč asi?

Protože, když děláme sex, ať už chceme nebo nechceme, na chvíli nás ovládne sexuální magie. Když máme svou sexualitu silně potlačenou, pak si dokonce ani při sexu nedovolíme podlehnout síle životní energie, dech se snažíme zadržovat, hýbeme se minimálně a nevydáme hlásku.

Všimněte si také, že když masturbujete, sexuální magie s tím často nemá nic společného. Nejste ve spojení s životní energií. Skoro nedýcháte, mlčíte a kromě ruky se vaše tělo skoro nehýbe. Jste totiž soustředěni na výkon a výsledek. Jste v hlavě – chcete něco dostat a proto na tom pracujete. To co chcete získat, je sladký orgasmus.

Když děláte s někým sex, protože chcete mít – získat orgasmus, je takové chování velice podobné masturbaci. Jen k ní nepoužíváte vlastní ruku ale cizí tělo. Jste na hony vzdáleni od sexuální magie, přestože se hýbete, hluboce dýcháte a vzdycháte. Nejste ve spojení s životní energií, zůstáváte v hlavě.

Vaše životní a sexuální energie sice vaším tělem na chvíli proudí, proto hluboce dýcháte, hýbete se a vzdycháte, ale neděláte to vědomě. Jakmile se dopracujete k cíli – vytouženému orgasmu, všechnu energii vystřelíte z těla ven a zůstanete vyčerpaní. Sexuální magie je umění vědomě se svou sexuální a životní energií spojit.

A platí to i obráceně, nemusíte mít vůbec sex a sexuální magie se přesto může dít. Zkuste například pozorovat člověka, který vás přitahuje a vzrušuje. Nemusíte se ho ani dotknout, ale jakmile si uvědomíte přítomnost své sexuální energie, začněte hluboce dýchat a například tančit a zpívat. Věřte, že budete nabiti životní energií.

Ale spíše předpokládám, že to nezkusíte. Jednoduše proto, že byste vypadali jako blázni. Náš mozek jasně vyhodnocuje, že nikdo se zdravým rozumem sexuální magienechce vypadat jako blázen a sexuální magie je proto také divná. Mnohem rozumnější je své vzrušení potlačit, sexuální energii zahnat do kouta a pak někoho pořádně seřvat.

Ale pokud znáte pohádky a alespoň trochu jejich sdělení věříte, pak si vzpomeňte, že šašci a blázni byli vždy mnohem moudřejší než jejich rozumní králové. Sexuální magie nás učí moudrosti, mozek umí být jen chytrý. Sexuální magie nás učí žít skutečný život, mozek nás učí kalkulovat a život jenom předstírat.

Ženské kruhy jsou ideálním místem, kde si můžeme dovolit zkusit být na chvíli blázny. Můžeme tančit, halekat a dýchat tak silně, až u toho budeme vzdychat. Můžeme zde projevovat svou přirozenou sexualitu, aniž bychom svým nevhodným „sexuálním“ chováním pohoršovali vznešenou společnost. To je sexuální magie.     

Napsat komentář