Energie lásky – proč lásku hledáme a současně se ji bojíme?

energie láskyProtože něco moudrého v nás ví, že láska je životní energie.  Že potřebujeme být ve spojení se zdrojem této energie, abychom mohli plnohodnotně žít a ne svůj život jenom přežívat.Touha spojit se se zdrojem životní energie, s láskou, je naštěstí tak silná, že v žádném člověku nikdy úplně nevyhasne. Láska je naše základní výživa. Jsme hladoví po lásce. A hladovění nás může nejlépe dovést ke zdroji, proto nezoufejme.

 

Ve skutečnosti se nebojíme lásky, láska je energie. Bojíme se manipulace, která byla nazvána láskou. Je nám předkládáno mnoho nepravdivých informací o lásce i o životní energii. Jedna z největších lží je, že naše tělo nemá žádnou vlastní energii, a proto musíme být závislí na vnějších zdrojích. Opak je pravdou. Naše tělo je v podstatě perpetum mobile. Když věříme, že jsme závislí na vnějším zdroji, máme strach se od vnějšího zdroje odpojit. Tím se ale  sami stáváme zdrojem energie pro subjekt, na kterém jsme závislí, nebo ze kterého máme strach. Závislost je v našem světě považována za lásku. 

Na vnějším zdroji energie (lásky) a výživy jsme závislí pouze v dětství. V období než naše těla a náš rozum dozraje. Bohužel naše civilizace nám neumožňuje zažít jasný přechod z dětství do dospělosti a to je nenapravitelná chyba. Když neprožijeme jasný přechod z dětství do dospělosti tzv. iniciaci, nemáme možnost najít svůj vlastní zdroj.  Jen malé dítě čeká, že mu rodiče dají tolik lásky a výživy, kolik potřebuje. Bez ohledu na to, jak moc nebo málo nás rodiče vyživovali, je pro každého člověka nezbytně nutné, aby se jednoho dne od svých rodičů odpojil.

Když se dobrovolně a vědomě odpojíte od zdroje výživy a lásky, kterou vám poskytovali v dětství rodiče, musí vám být zcelaenergie lásky 1 jasné, že nadále už se můžete spoléhat jen na své vlastní zdroje. Pokud tento krok odmítáte udělat, nikdy nepřestanete hledat náhradní rodiče – náhradní zdroje. Navíc vaše vztahy budou mít stejnou podobu, jakou měl váš vztah k vlastním rodičům, protože nic jného neznáte. Budete stále opakovat stejný příběh, který jste žili se svými rodiči.  Ve skutečnosti opustíte své rodiče až ve chvíli ne jejich ale vaší vlastní smrti.

Jestliže dokážete překonat strach a opustit své rodiče, není míněno fyzicky, ale opustit vše, co jste od nich očekávali i co jste se od nich naučili a začnete žít svůj vlastní život, nezbyde v něm prostor pro manipulaci. Budete sami sebou, budete napojeni na vlastní zdroj, přestanete lásku hledat a začnete ji cítit sami v sobě. Pak už se nebudete lásky bát, protože si budete vědomi, že láska je vaše vlastní životní energie, se kterou můžete nakládat podle své dospělé vůle. Stává se, že pak už lásku nepotřebujete dostávat od druhých, ale toužíte se o ni podělit.

 

 

 

Napsat komentář