Proč bychom se měli poznat svou sexualitu?

Především proto, abychom byli zdraví a abychom zůstali ve spojení se svou životní energií. Svou sexuální energii se můžeme naučit využívat k léčení svých neduhů a ke všem činnostem, které během dne vykonáváme. Když se naučíme pracovat se svou sexuální energií, dokážeme rozvést životní energii ze své pánve do celého těla.

Sexuální magie (práce se sexuální energií) vyžaduje znalost fungování energie v lidském těle. Proto si řekneme pár slov o některých hlavních místech v energetickém systému těla. Dalo by se říci, že je podobný trávícímu systému, který všichni docela dobře známe. Proto použiji trávící systém jako pomůcku pro lepší pochopení energetického systému.

Pokud chceme mít energii, najíme se. Prvním místem, kterým energii v potravě přijímáme, jsou ústa, která musíme otevřít. Následuje žaludek – který má svůj čas, aby vše, to dobré i to špatné, zpracoval.  Dalším místem je dvanácterník, kde je k potravě přidáno něco z nás samotných a tím je žluč a inzulin.

Pak přijdou na řadu střeva, která předají do krve živiny a tudíž energii, a nakonec tu máme konečník, který vyloučí z těla vše, co pro něj není dobré. Tímto procesem se tělo naplnilo energií, a pokud vše funguje jak má, nic přebytečného v něm nezůstává.

Sexuální energie je uložená na druhém konci našeho těla – v pánvi. To znamená, že proces jejího příjmu vede obráceným směrem – od pánve k hlavě. Sexuální magie nás učí, jak sexuální energii vybudovat a jak ji pak správným způsobem přijímat do těla. Sexuální energii budujeme nebo spíše navyšujeme drážděním pohlavních orgánů.

Naše pohlavní orgány jsou plné nervových zakončení. Jsou to generátory naší životní energie. Téměř všichni víme, jak vypadá sexuální vzrušení, a že s ním cítíme i velký příliv energie.  Můžeme se naučit tuto energii používat pro život a ne jenom pro sex.

Podmínkou, aby mohla energie putovat hlouběji do našeho těla, je, že se musíme otevřít. Stejně jako otevíráme ústa proto, abychom se najedli. Otevřít se pro sexuální energii znamená se zcela uvolnit. To je jedna z věcí, kterou sexuální magie učí. Uvolnit se dokážeme především pomocí správného hlubokého dýchání.

Pak vedeme energii do jednotlivých center, stejně jako se jídlo posouvá trávicím traktem. Nejdříve putuje energie do břicha, kde je centrum emocí. Dále do solaru, kde je centrum naší osobnosti, pak k srdci, kde je centrum lásky a poté do krku, kde je centrum projevu. Sexuální magie nás učí procítit všechna tato místa.

Nakonec můžeme energii přivést až do hlavy, ale to už není tak nutné. Hlava je přirozeně napojena na energii shora, čili z vesmíru. Často se však bohužel stává, že hlava není napojena ani na životní energii ani na vesmírnou čili duchovní energii, ale je pouze ve spojení s mozkem a ten dokáže bez problému vyžít jen z energie dodávané potravou.

Mozek je dokonalý počítač, který má za úkol zpracovávat veškeré vjemy a informace, které k nám přicházejí. Vyhodnocuje je a nabízí nám svoje výstupy. Naše neštěstí spočívá v tom, že jsme uvěřili, že mozek jsem JÁ. Sexuální magie nás může dovést k poznání, že já nejsem jen mozek, ale že jsem celistvá bytost a moje tělo má mnohem větší inteligenci než samotný mozek.

Toto zjištění nás učí uvědomit si celé tělo a jeho jednotlivá centra. Pokud jsou poškozená, energie jimi nedokáže proudit. V břiše máme mnoho nezpracovaných emocí, protože nebyl čas je zpracovat. V solaru máme polámané sebevědomí, protože pod tíhou věčné kritiky jsme si přestali věřit. Srdce máme ztvrdlé bolestí z mnoha zklamání v lásce, které jsme prožili. A v krku nás škrtí strach, že když vyjádříme své pocity a potřeby, nikdo nás nebude brát vážně a všichni se nám vysmějí.

Když máme poškozené některé části trávicího traktu, není nám dobře. Když máme nefunkční energetická centra, je to stejné. Ale mozek, plný informací dodávaných zvenčí, tuto situaci vyhodnotí tak, že není-li nám dobře, něco nám chybí a my to musíme dostat. To působí stejně, jako kdybyste byli přejedení, měli zácpu a chtěli průchodnost svého trávení vyléčit dalším přejídáním. Pro oba systémy je řešení stejné – cestu pro příjem čerstvé energie je nutné uvolnit a vyprázdnit.

 

Napsat komentář