Poruchy ženské sexuality a její léčení

Když žena nechápe hloubku své bytosti a sílu své skutečné ženské sexuality a nabídne muži pouze své tělo, aby si ho získala, muž neucítí její lásku a nedokáže se zastavit ani zmírnit. Pak ji buďto opustí nebo různým způsobem zneužívá. Mnoho žen má tuto zkušenost, která pramení z nepochopení ženské sexuality.

Je ale ještě více žen, které lásku ke svému muži skutečně cítí a touží se mu odevzdat, ale nemohou. Jejich ženská sexualita je natolik zraněná, že se nedokážou muži zcela otevřít. Dokážou s ním mít sex, ale používají k němu mužskou energii – vykonávají sex. Pustí ho do své vagíny, ale cítí se často ještě více zraňovány. 

Každá žena v naší společnosti zažila alespoň jednou v životě nějaký sexuální nátlak. Ženy dokonce dědí strach ze sexuálního zneužívání po svých matkách a babičkách. Tento strach mají ženy zapsaný v genech. Ženská sexualita se potřebuje od tohoto strachu očistit. To můžeme udělat společně mezi ženami, např. na ženském kruhu.

Ženy se dopouštějí velké chyby, když žádají od mužů nepřiměřenou ohleduplnost ke své sexuální frustraci. Většina dnešních mužů už nejsou takový neotesanci, jako bylo tolik jejich předků. Ale jejich mužská energie jim velí dobývat cíl, a tím je v oblasti sexuality ženské tělo. Teprve potom v ženě nacházejí skutečnou lásku.

Pokud muže nutíme, aby potlačil svou mužskou energii a bral ohledy na naše zranění, naše ženská sexualita se stejně neuzdraví. Takový muž, který nám nechce ještě více ubližovat, se nutně musí vzdát své mužské energie a to se negativně projeví v celém jeho životě.

Žena většinou ztrácí o muže, který se snaží být hodný, sexuální zájem. Začne být přirozeně přitahována k jinému muži se silnější mužskou energií. A znovu se cítí být zraňována, protože její ženská sexualita není vyléčena. Ženská sexualita by měla být léčena především mezi ženami, kde se necítí ohroženy mužskou sexualitou a mohou sdílet otevřeně své zkušenosti.

K léčení a posilování ženské sexuality nejlépe slouží ženské kruhy. Společnost žen, které si již uvědomily, že ženská sexualita je silně potlačená v celé společnosti, a že je mnoho dalších žen, které tím trpí, je velmi léčivá. Takové ženy mají odvahu se o své příběhy podělit, nestydí se otevřít a tím otevřít srdce i dalším ženám.

Dále se na ženském kruhu můžeme naučit většímu kontaktu. Mezi otevřenými a upřímnými ženami si můžeme dovolit se uvolnit. Můžeme tančit, křičet, plakat, zpívat, vztekat se, radovat se, divoce se smát a výskat. A hlavně můžeme rozhýbat svou pánev bez obav, že tím přitáhneme nežádoucí pozornost mužů a soudy žárlivých žen.

A nakonec nejsilnějším léčením ženské sexuality je uvolnění v celé oblasti pánve, svalů dna pánevního včetně svalů pochvy. Takové léčení nabízí masáž, v současné době zvaná vaginal mapping. Při této masáži se velice šetrně vyvíjí tlak na body v oblasti pánve a díky tomu se uvolňuje obrovské množství zablokované sexuální a životní energie. 

Napsat komentář