Co je to vlastně sexuální magie?

Kdo je to mág? Je to člověk, který umí dělat kouzla. Takový člověk se naučil dělat něco, co my neumíme. On nám neprozradí, jak to dělá, ani nás to nenaučí. Chce, aby jeho kouzlení zůstalo tajemstvím. Tajemství je magické. Sexuální magie je pro nás tajemná proto, že nám nikdo nechce prozradit, jak lidská sexualita skutečně funguje.

O tom, jak lidské tělo, jeho energie i sexualita funguje, věděly mnoho už staré civilizace. Tyto informace jsou nám sice dostupné, ale velice obtížně. Dnes je několik tantrických škol, ale dokonce i dnes, kdy je pornografie normální, mají tyto školy ve společnosti nálepku něčeho nenormálního. Proč?

Protože Tantra je nauka o přirozené a pravdivé lidské sexualitě. Společnost nám nalhala, že naše vlastní přirozená sexualita je něco divného, čím bychom se rozhodně neměli zabývat. Náš zájem o vlastní sexualitu je označen jako nemorální a vyzařuje nás z „normální“ společnosti. Pro systém je takový zájem velice nebezpečný, protože když bychom se přestali považovat za špatné, mohli bychom se stát svobodnými lidmi.

Po velmi dlouhém období potlačování lidské sexuality se lidé začali ve dvacátém století probouzet. Měli touhu odkrýt tajemství sexuality. Tlak na ukončení tohoto tabu byl obrovský. Ale i to se podařilo systému podchytit. Místo odkrytí podstaty lidské sexuality se do obřích rozměrů rozrostl pornografický průmysl.

Navíc lidé bohužel uvěřili tomu, že když se mohou svobodně dívat, jak jiní lidé ve filmech kopulují a mohou si podrobně prohlédnout pohlavní orgány opačného pohlaví, aniž by se museli hluboce stydět, že se stali v oblasti sexuality svobodnými, a že o sexu vědí hodně, ne-li všechno. Sexuální magie čili sexuální umění –  skutečné poznávání lidské sexuality a sexuální energie se tím z našeho života vytratila ještě více.

Napsat komentář