Cvičení pánevního dna – posílení

 cviky na zpevnění pánevního dna

 

Doba trvání  – 1 hodina.

Cena – 600 Kč/hod. 

Počet žen pro jednu hodinu je minimálně dvě, maximálně šest, cena je vždy stejná pro celou skupinu (tj. 2 x 300, 3 x 200, 4 x 150 atd.)

Cvičení dechu a svalů dna pánevního je velice důležitou a především základní součástí sebepoznávání cviky na posílení pánevního dna

 

vlastního těla. Dech i svaly používáme automaticky, aniž bychom si toho byly vědomy –  jedná se tudíž velmi často o nevědomou činnost.  Jestliže se začneme na dýchání a cvičení soustředit, začneme svůj dech a své svaly používat vědomě. Vědomé chování je prvním úspěšným krokem k objevení své životní energie a následně ve spojení s ostatními technikami i své sexuality.

Průběh hodinycviky na posílení pánevního dna

Hodiny jsou zaměřené na práci s dechem a výuku prodýchávání energetických center po celé délce páteře včetně pánve.  Při hodinách používám  způsoby dýchání, jak je učí yoga i tantra. Dále se soustředíme na procvičování a posilování všech svalů dna pánevního a uvolňování přetížených svalů v oblasti pánve. Do lekcí také zařazuji výuku krátkých cvičebních sestav, které rychle a účinně protahují celé tělo a současně probouzejí v těle životní energii.cviky na posílení pánevního dna

Tato cvičení jsou nedílnou součástí pro Ženský kruh.