Odkazy

 

 

Rubriky: Odkazy | Napsat komentář

 

 

Rubriky: Odkazy | Napsat komentář

Sexuální magie v praxi

Existují tři základní pomůcky jak používat sexuální magii (práci se sexuální energií) a těmi jsou dech, pohyb a zvuk. Tedy hluboce dýchat, uvést tělo do pohybu a vydávat zvuk – to jsou tři pojítka s životní energií. Všimněte si, že když se dokážete při sexu alespoň trochu uvolnit, přesně tyto tři věci děláte. Prohloubí se vám dech, hýbete alespoň pánví a vzdycháte. Proč asi?

Protože když máte sex, ať už chcete nebo nechcete, na chvíli vás ovládá životní čili sexuální energie. Když má člověk svou sexualitu silně potlačenou, pak si dokonce ani při sexu nedovolí podlehnout síle životní energie, dech se snaží zadržovat, hýbe se minimálně a nevydá hlásku.

Všimněte si také, že když masturbujete, sexuální magie s tím často nemá nic společného. Nejste ve spojení s životní energií. Skoro nedýcháte, mlčíte a kromě ruky se vaše tělo skoro nehýbe. Jste totiž soustředěni na výkon a výsledek. Jste v hlavě – chcete něco dostat a proto na tom pracujete. To co chcete získat, je sladký orgasmus.

Když děláte s někým sex, protože chcete mít – získat orgasmus, je takové chování velice podobné masturbaci. Jen k ní nepoužíváte vlastní ruku ale cizí tělo. Jste na hony vzdáleni od sexuální magie, přestože se trochu hýbete, dýcháte a nakonec si i zavzdycháte. Silnou sexuální energii jste totiž spotřebovali na výkon, ale nejste ve spojení s životní energií – stále zůstáváte výhradně v hlavě.

Vaše životní energie sice vaším tělem na chvíli proudí, proto hluboce dýcháte, hýbete se a vzdycháte, ale neděláte to vědomě. Jen se chcete zbavit tlaku vaší sexuální energie a uvolnit se. Jakmile se dopracujete k cíli – k vytouženému orgasmu, všechnu energii vystřelíte z těla ven a zůstanete vyčerpaní. Sexuální magie je umění vědomě se svou sexuální a životní energií spojit.

A platí to i obráceně, nemusíte mít vůbec sex a sexuální magie se přesto může dít. Zkuste například pozorovat člověka, který vás přitahuje a vzrušuje. Nemusíte se ho ani dotknout, ale jakmile si uvědomíte přítomnost své sexuální energie, zkuste začít hlouběji dýchat a pohupovat se pánvi a pobrukovat si. Odvážnější mohou začít dýchat opravdu hluboce, tančit a zpívat. Věřte, že vás to plně nabije životní energií.

Ale spíše předpokládám, že to nezkusíte. Jednoduše proto, že byste vypadali jako blázni. Náš mozek jasně vyhodnocuje, že nikdo se zdravým rozumem nechce vypadat jako blázen a sexuální magie je proto také divná. Mnohem rozumnější je své vzrušení potlačit, sexuální energii zahnat do kouta a pak někoho pořádně seřvat.

Ale pokud znáte pohádky a alespoň trochu jejich sdělení věříte, pak si vzpomeňte, že šašci a blázni byli vždy mnohem moudřejší než jejich rozumní králové. Sexuální magie nás učí moudrosti, mozek umí být jen chytrý. Sexuální magie nás učí žít skutečný život, mozek nás učí kalkulovat a život jenom předstírat.

Rubriky: Odkazy | Napsat komentář

Proč bychom se měli poznat svou sexualitu?

Především proto, abychom byli zdraví a abychom zůstali ve spojení se svou životní energií. Svou sexuální energii se můžeme naučit využívat k léčení svých neduhů a ke všem činnostem, které během dne vykonáváme. Když se naučíme pracovat se svou sexuální energií, dokážeme rozvést životní energii ze své pánve do celého těla.

Sexuální magie (práce se sexuální energií) vyžaduje znalost fungování energie v lidském těle. Proto si řekneme pár slov o některých hlavních místech v energetickém systému těla. Dalo by se říci, že je podobný trávícímu systému, který všichni docela dobře známe. Proto použiji trávící systém jako pomůcku pro lepší pochopení energetického systému.

Pokud chceme mít energii, najíme se. Prvním místem, kterým energii v potravě přijímáme, jsou ústa, která musíme otevřít. Následuje žaludek – který má svůj čas, aby vše, to dobré i to špatné, zpracoval.  Dalším místem je dvanácterník, kde je k potravě přidáno něco z nás samotných a tím je žluč a inzulin.

Pak přijdou na řadu střeva, která předají do krve živiny a tudíž energii, a nakonec tu máme konečník, který vyloučí z těla vše, co pro něj není dobré. Tímto procesem se tělo naplnilo energií, a pokud vše funguje jak má, nic přebytečného v něm nezůstává.

Sexuální energie je uložená na druhém konci našeho těla – v pánvi. To znamená, že proces jejího příjmu vede obráceným směrem – od pánve k hlavě. Sexuální magie nás učí, jak sexuální energii vybudovat a jak ji pak správným způsobem přijímat do těla. Sexuální energii budujeme nebo spíše navyšujeme drážděním pohlavních orgánů.

Naše pohlavní orgány jsou plné nervových zakončení. Jsou to generátory naší životní energie. Téměř všichni víme, jak vypadá sexuální vzrušení, a že s ním cítíme i velký příliv energie.  Můžeme se naučit tuto energii používat pro život a ne jenom pro sex.

Podmínkou, aby mohla energie putovat hlouběji do našeho těla, je, že se musíme otevřít. Stejně jako otevíráme ústa proto, abychom se najedli. Otevřít se pro sexuální energii znamená se zcela uvolnit. To je jedna z věcí, kterou sexuální magie učí. Uvolnit se dokážeme především pomocí správného hlubokého dýchání.

Pak vedeme energii do jednotlivých center, stejně jako se jídlo posouvá trávicím traktem. Nejdříve putuje energie do břicha, kde je centrum emocí. Dále do solaru, kde je centrum naší osobnosti, pak k srdci, kde je centrum lásky a poté do krku, kde je centrum projevu. Sexuální magie nás učí procítit všechna tato místa.

Nakonec můžeme energii přivést až do hlavy, ale to už není tak nutné. Hlava je přirozeně napojena na energii shora, čili z vesmíru. Často se však bohužel stává, že hlava není napojena ani na životní energii ani na vesmírnou čili duchovní energii, ale je pouze ve spojení s mozkem a ten dokáže bez problému vyžít jen z energie dodávané potravou.

Mozek je dokonalý počítač, který má za úkol zpracovávat veškeré vjemy a informace, které k nám přicházejí. Vyhodnocuje je a nabízí nám svoje výstupy. Naše neštěstí spočívá v tom, že jsme uvěřili, že mozek jsem JÁ. Sexuální magie nás může dovést k poznání, že já nejsem jen mozek, ale že jsem celistvá bytost a moje tělo má mnohem větší inteligenci než samotný mozek.

Toto zjištění nás učí uvědomit si celé tělo a jeho jednotlivá centra. Pokud jsou poškozená, energie jimi nedokáže proudit. V břiše máme mnoho nezpracovaných emocí, protože nebyl čas je zpracovat. V solaru máme polámané sebevědomí, protože pod tíhou věčné kritiky jsme si přestali věřit. Srdce máme ztvrdlé bolestí z mnoha zklamání v lásce, které jsme prožili. A v krku nás škrtí strach, že když vyjádříme své pocity a potřeby, nikdo nás nebude brát vážně a všichni se nám vysmějí.

Když máme poškozené některé části trávicího traktu, není nám dobře. Když máme nefunkční energetická centra, je to stejné. Ale mozek, plný informací dodávaných zvenčí, tuto situaci vyhodnotí tak, že není-li nám dobře, něco nám chybí a my to musíme dostat. To působí stejně, jako kdybyste byli přejedení, měli zácpu a chtěli průchodnost svého trávení vyléčit dalším přejídáním. Pro oba systémy je řešení stejné – cestu pro příjem čerstvé energie je nutné uvolnit a vyprázdnit.

 

Rubriky: Odkazy | Napsat komentář

Co je to vlastně sexuální magie?

Kdo je to mág? Je to člověk, který umí dělat kouzla. Takový člověk se naučil dělat něco, co my neumíme. On nám neprozradí, jak to dělá, ani nás to nenaučí. Chce, aby jeho kouzlení zůstalo tajemstvím. Tajemství je magické. Sexuální magie je pro nás tajemná proto, že nám nikdo nechce prozradit, jak lidská sexualita skutečně funguje.

O tom, jak lidské tělo, jeho energie i sexualita funguje, věděly mnoho už staré civilizace. Tyto informace jsou nám sice dostupné, ale velice obtížně. Dnes je několik tantrických škol, ale dokonce i dnes, kdy je pornografie normální, mají tyto školy ve společnosti nálepku něčeho nenormálního. Proč?

Protože Tantra je nauka o přirozené a pravdivé lidské sexualitě. Společnost nám nalhala, že naše vlastní přirozená sexualita je něco divného, čím bychom se rozhodně neměli zabývat. Náš zájem o vlastní sexualitu je označen jako nemorální a vyzařuje nás z „normální“ společnosti. Pro systém je takový zájem velice nebezpečný, protože když bychom se přestali považovat za špatné, mohli bychom se stát svobodnými lidmi.

Po velmi dlouhém období potlačování lidské sexuality se lidé začali ve dvacátém století probouzet. Měli touhu odkrýt tajemství sexuality. Tlak na ukončení tohoto tabu byl obrovský. Ale i to se podařilo systému podchytit. Místo odkrytí podstaty lidské sexuality se do obřích rozměrů rozrostl pornografický průmysl.

Navíc lidé bohužel uvěřili tomu, že když se mohou svobodně dívat, jak jiní lidé ve filmech kopulují a mohou si podrobně prohlédnout pohlavní orgány opačného pohlaví, aniž by se museli hluboce stydět, že se stali v oblasti sexuality svobodnými, a že o sexu vědí hodně, ne-li všechno. Sexuální magie čili sexuální umění –  skutečné poznávání lidské sexuality a sexuální energie se tím z našeho života vytratila ještě více.

Rubriky: Odkazy | Napsat komentář

Ženská sexualita je láska

Ženská sexualita je jedinečná a velmi odlišná od mužské sexuality. Mužská energie, stejně jako mužská sexualita je zaměřená na cíl, na výkon a na růst potenciálu materiálního, duševního i duchovního. To je zcela v pořádku, pokud je zachována rovnováha a protipólem mužské energie je ženská energie. Skrze ženu a ženské tělo, může mužský potenciál růst a rozvíjet se.

Žena je schopna do svého těla přijmout mužské sperma a vytvořit z něj bytost, která nese ve svých genech potenciál a schopnosti předků. A právě žena svou láskou vdechuje nové bytosti – svému dítěti, skutečný život. Bez ženské energie – lásky, z dítěte vyroste pouze lidská bytost zaměřená na cíl a výkon.

Aby ženy obstály v mužském světě, musely se často své ženské energie vzdát. Dokázaly v sobě probudit mužskou energii natolik, že se mnoha oblastech mužům vyrovnaly. Tím však ztratily to nejcennější, co žena může světu dát a tím je ženská energie, ženská sexualita  –   láska ženy.  

Spojením mužské energie (výkonu) a ženské energie (lásky) vzniká skutečný život. Mnoho žen je dnes ukotveno v mužské energii. Pak se potkávají dvě bytosti, žena a muž, ale dohromady v sobě nesou více mužské energie. Jejich spojením může také vzniknout nový člověk, ale je to další člověk zaměřený na cíl a výkon, kterému chybí živost.

Skutečná ženská sexualita není zaměřená na „výkon v posteli“, jak tomu u mnoha dnešních žen je. Ženská sexualita je skutečné milování. Je to vědomí vlastní hodnoty, vědomí dokonalosti a krásy svého těla, kterým láká muže do svého nitra. Nejedná se pouze o nitro její vagíny, ale o hloubku celé její bytosti.

Uvnitř sebe žena ukrývá lásku, kterou podvědomě touží muži dát. Muž není prvotním nositelem lásky, tou je žena. Muž podvědomě cítí, že kontakt s ženskou energií – láskou, mu dovolí odpočinout si od svého výkonu a zaměření na cíl. K tomu, aby se zastavil a zmírnil, ho láká ženská sexualita – láska, kterou žena vyzařuje. 

Rubriky: Odkazy | Napsat komentář

Teal Swan – Jak přijmout svou božskou ženskou podstatu, originální název: How to embrace the divine feminine

Teal Swan to umí říct mnohem lépe než já –  cítím to uplně stejně, a proto bych se s Vámi o toto video ráda podělila. 

Rubriky: Odkazy | Napsat komentář