Články o energii

Poruchy ženské sexuality a její léčení

Když žena nechápe hloubku své bytosti a sílu své skutečné ženské sexuality a nabídne muži pouze své tělo, aby si ho získala, muž neucítí její lásku a nedokáže se zastavit ani zmírnit. Pak ji buďto opustí nebo různým způsobem zneužívá. Mnoho žen má tuto zkušenost, která pramení z nepochopení ženské sexuality.

Je ale ještě více žen, které lásku ke svému muži skutečně cítí a touží se mu odevzdat, ale nemohou. Jejich ženská sexualita je natolik zraněná, že se nedokážou muži zcela otevřít. Dokážou s ním mít sex, ale používají k němu mužskou energii – vykonávají sex. Pustí ho do své vagíny, ale cítí se často ještě více zraňovány. 

Každá žena v naší společnosti zažila alespoň jednou v životě nějaký sexuální nátlak. Ženy dokonce dědí strach ze sexuálního zneužívání po svých matkách a babičkách. Tento strach mají ženy zapsaný v genech. Ženská sexualita se potřebuje od tohoto strachu očistit. To můžeme udělat společně mezi ženami, např. na ženském kruhu.

Ženy se dopouštějí velké chyby, když žádají od mužů nepřiměřenou ohleduplnost ke své sexuální frustraci. Většina dnešních mužů už nejsou takový neotesanci, jako bylo tolik jejich předků. Ale jejich mužská energie jim velí dobývat cíl, a tím je v oblasti sexuality ženské tělo. Teprve potom v ženě nacházejí skutečnou lásku.

Pokud muže nutíme, aby potlačil svou mužskou energii a bral ohledy na naše zranění, naše ženská sexualita se stejně neuzdraví. Takový muž, který nám nechce ještě více ubližovat, se nutně musí vzdát své mužské energie a to se negativně projeví v celém jeho životě.

Žena většinou ztrácí o muže, který se snaží být hodný, sexuální zájem. Začne být přirozeně přitahována k jinému muži se silnější mužskou energií. A znovu se cítí být zraňována, protože její ženská sexualita není vyléčena. Ženská sexualita by měla být léčena především mezi ženami, kde se necítí ohroženy mužskou sexualitou a mohou sdílet otevřeně své zkušenosti.

K léčení a posilování ženské sexuality nejlépe slouží ženské kruhy. Společnost žen, které si již uvědomily, že ženská sexualita je silně potlačená v celé společnosti, a že je mnoho dalších žen, které tím trpí, je velmi léčivá. Takové ženy mají odvahu se o své příběhy podělit, nestydí se otevřít a tím otevřít srdce i dalším ženám.

Dále se na ženském kruhu můžeme naučit většímu kontaktu. Mezi otevřenými a upřímnými ženami si můžeme dovolit se uvolnit. Můžeme tančit, křičet, plakat, zpívat, vztekat se, radovat se, divoce se smát a výskat. A hlavně můžeme rozhýbat svou pánev bez obav, že tím přitáhneme nežádoucí pozornost mužů a soudy žárlivých žen.

A nakonec nejsilnějším léčením ženské sexuality je uvolnění v celé oblasti pánve, svalů dna pánevního včetně svalů pochvy. Takové léčení nabízí masáž, v současné době zvaná vaginal mapping. Při této masáži se velice šetrně vyvíjí tlak na body v oblasti pánve a díky tomu se uvolňuje obrovské množství zablokované sexuální a životní energie. 

Rubriky: Články o energii | Napsat komentář

Energie lásky – proč lásku hledáme a současně se ji bojíme?

energie láskyProtože něco moudrého v nás ví, že láska je životní energie.  Že potřebujeme být ve spojení se zdrojem této energie, abychom mohli plnohodnotně žít a ne svůj život jenom přežívat.Touha spojit se se zdrojem životní energie, s láskou, je naštěstí tak silná, že v žádném člověku nikdy úplně nevyhasne. Láska je naše základní výživa. Jsme hladoví po lásce. A hladovění nás může nejlépe dovést ke zdroji, proto nezoufejme.

 

Ve skutečnosti se nebojíme lásky, láska je energie. Bojíme se manipulace, která byla nazvána láskou. Je nám předkládáno mnoho nepravdivých informací o lásce i o životní energii. Jedna z největších lží je, že naše tělo nemá žádnou vlastní energii, a proto musíme být závislí na vnějších zdrojích. Opak je pravdou. Naše tělo je v podstatě perpetum mobile. Když věříme, že jsme závislí na vnějším zdroji, máme strach se od vnějšího zdroje odpojit. Tím se ale  sami stáváme zdrojem energie pro subjekt, na kterém jsme závislí, nebo ze kterého máme strach. Závislost je v našem světě považována za lásku. 

Na vnějším zdroji energie (lásky) a výživy jsme závislí pouze v dětství. V období než naše těla a náš rozum dozraje. Bohužel naše civilizace nám neumožňuje zažít jasný přechod z dětství do dospělosti a to je nenapravitelná chyba. Když neprožijeme jasný přechod z dětství do dospělosti tzv. iniciaci, nemáme možnost najít svůj vlastní zdroj.  Jen malé dítě čeká, že mu rodiče dají tolik lásky a výživy, kolik potřebuje. Bez ohledu na to, jak moc nebo málo nás rodiče vyživovali, je pro každého člověka nezbytně nutné, aby se jednoho dne od svých rodičů odpojil.

Když se dobrovolně a vědomě odpojíte od zdroje výživy a lásky, kterou vám poskytovali v dětství rodiče, musí vám být zcelaenergie lásky 1 jasné, že nadále už se můžete spoléhat jen na své vlastní zdroje. Pokud tento krok odmítáte udělat, nikdy nepřestanete hledat náhradní rodiče – náhradní zdroje. Navíc vaše vztahy budou mít stejnou podobu, jakou měl váš vztah k vlastním rodičům, protože nic jného neznáte. Budete stále opakovat stejný příběh, který jste žili se svými rodiči.  Ve skutečnosti opustíte své rodiče až ve chvíli ne jejich ale vaší vlastní smrti.

Jestliže dokážete překonat strach a opustit své rodiče, není míněno fyzicky, ale opustit vše, co jste od nich očekávali i co jste se od nich naučili a začnete žít svůj vlastní život, nezbyde v něm prostor pro manipulaci. Budete sami sebou, budete napojeni na vlastní zdroj, přestanete lásku hledat a začnete ji cítit sami v sobě. Pak už se nebudete lásky bát, protože si budete vědomi, že láska je vaše vlastní životní energie, se kterou můžete nakládat podle své dospělé vůle. Stává se, že pak už lásku nepotřebujete dostávat od druhých, ale toužíte se o ni podělit.

 

 

 

Rubriky: Články o energii | Napsat komentář

Proč je důležité léčit naši sexualitu?

sexualita 7Protože naše sexualita je základním kamenem našeho energetického systému. A tento kámen byl velice poškozen. Po dlouhou dobu nám byly o sexualitě dávány špatné informace. Tak dlouhou dobu, že jsme jim uvěřili a naučili se podle nich žít.Výsledkem je, že neumíme zacházet se svou sexuální energií, a kvůli tomu neumíme zacházet ani se svou životní energií a ani s životem samotným. Naše vztahy nefungují, naše těla nefungují a život vnímáme jako zdroj utrpení, místo abychom ho oslavovali a užívali si jeho darů.

Náš sexuální pud je uložen v první čakře, která je vstupní branou životní energie do našeho těla. Při sexuálním spojení stoupá energie dále nahoru po čakrách.  V druhé čakře se animální sexuální pud zjemňuje a mění se na sexuální erotickou energii – na milování (myšleno fyzické milování). Z pouhé kopulace se stává překrásný tanec dvou lidských těl. Energie stoupá výš do třetí čakry a během milování si můžeme uvědomit svou jedinečnost, svou osobnost. Muž přináší do společného prožitku mužskou energii, žena ženskou energii. Muž si ve spojení těl uvědomuje, jaké je být mužem a žena si uvědomuje, jaké je být ženou.

ID-10090866Pokud energie ještě nenarazila na žádné bloky v prvních třech čakrách, může vystoupat až do čtvrté čakry. V srdci se potká sexuální energie dvou bytostí. Muž cítí energii ženy a žena cítí energii muže. Životní energie – láska každého z nich, se spojí a zesílí. V páté čakře se síla životní energie projeví zvukem nebo slovy. Dále vystoupá do šesté čakry, třetího oka. Muž vidí ženu v její dokonalosti a žena vidí muže v jeho dokonalosti – ne očima ale srdcem. A nakonec vystoupá energie do sedmé čakry, nad hlavu do koruny, kde se smaže dualita dvou rozdílných bytostí a vše splyne v jednotě.

To je rozdíl mezi zvířecím rozmnožovacím pudem a lidskou sexualitou. Pokud není páteřní kanál pro tok energie znečištěný energetickými bloky, naše sexuální energie nám může otevřít cestu k duchovnímu osvícení. Sexuální energie má obrovskou sílu. Pokud se při milování uvolníme a odevzdáme jejímu vedení, může se stát velice léčivou pro naše tělo, psychiku i duši. Pokud máme ze své sexuality a sexuální energie strach, který vytváří energetické bloky, a spojujeme pouze svá těla, nikoliv energetické systémy, zůstáváme stále na úrovni animálního sexu.

Jestliže budeme i nadále věřit lžím o lidské sexualitě, které nám byly tak dlouho vtloukány do hlavy, naše vztahy se nikdy nestanou harmonickými. Z ženy nedělá její sexualita děvku a z muže nedělá jeho sexualita agresora. Pouze strach nám brání se uvolnit a odevzdat lásce. Jen ze strachu obě pohlaví používají sex jako nástroj k dosažení svých vlastních cílů. Dokud budeme stále pochybovat o své vlastní sexualitě a neuvědomíme si její dokonalost, nikdy si nezačneme vážit dokonalosti opačného pohlaví.

 

 

 

Rubriky: Články o energii | Napsat komentář

Co je strach?

strach

Ve skutečnosti jsou dva druhy strachu. První strach je fyziologický a je velice zdravý. Vychází z aktuální situace. Například potkáte vzteklého psa. Z jeho chování je vám jasné, že situace je nebezpečná, možná vám jde o život. Neděláte si starosti, na to nemáte čas. Váš strach vás donutí jednat. Spojíte se se svou životní energií, konkrétně s energií první čakry – agresivitou, probudí se ve vás mocná síla a psa zaženete. Po takové akci cítíte životní energii v každé buňce svého těla a jste vděčni za život. Strach vás naplnil životem. Přepadne vás radost, že jste přežili, možná začnete výskat a skákat. To uvolní stres nahromaděný v těle a vy můžete jít dál.

 

Druhý strach je psychologický. Nikdo vám nikdy neřekl, že po světě běhají vzteklí psi. Doteď jste měli informaci, kterou vám někdo předal a tisíckrát zopakoval, že jsou jen hodní psi. Sice vidíte, jak na vás cení zuby, ale vaše hlava, která nemá žádnou informaci o vzteklých psech, vyhodnotí, že pes se na vás směje.  Věříte tomu a najednou vás to hodné zvíře málem připraví o život. Od té doby už nemůžete myslet na nic jiného, než kdy vás pokouše další pes. Začnete nenávidět všechny psy a život samotný, protože to on – ten krutý život vás vrhá do strašného nebezpečí.

ID-10044163 (1)Fyziologický strach vám přináší velké množství životní energie. Psychologický strach vás o životní energii okrádá. Strach nemůžete nikam zahnat, potlačit ho, schovat ho, nasadit kamennou masku a tvářit se, že ho nemáte. Strach je energie.  Jestliže ho potlačíte, ukáže se v nějaké  jiné formě.  Jediné, co můžete udělat, je přijmout ho a transformovat svůj psychologický strach ve strach fyziologický. A to můžete udělat jediným způsobem – že prožijete to, čeho se ve svých představách bojíte.

Pokud to dokážete, zažijete obrovský příval energie. Všechna životní energie, kterou jste pod vlivem psychologického strachu potlačovali, se uvolní a vy ve svých žilách ucítíte život. Přesně do té doby, než na vás vycení zuby váš další psychologický strach. Jestliže mu uvěříte a začnete ho znova krmit, může vás znovu o vaši nově nabytou energii připravit. Čím více si budete uvědomovat rozdíl mezi fyziologickým a psychologickým strachem, tím lépe se ho naučíte rozpoznávat a využívat jeho energii. Nakonec přijdete na to, že překonávat vlastní psychologické strachy je úžasný a zábavný adrenalinový koníček.

 

 

Rubriky: Články o energii | Napsat komentář

Proč nám chybí životní energie?

ID-100214132Především proto, že jsme zavřeli svá srdce. A proč jsme zavřeli svá srdce? Protože neexistuje větší bolest než bolest zlomeného srdce. Všichni hledáme lásku, ale ve skutečnosti netušíme, co to láska je. Láska je životní energieAby se v nás mohla proudit, musíme vyčistit kanál, kterým protéká. Tím kanálem je naše páteř a její okolí. Jestliže kdekoliv v okolí páteře vystavíme obranný val (např. kolem svého srdce), jehož stavebním materiálem je strach, životní energie přestane proudit. Strach ji pohltí. Všichni se bojíme bolesti, ale té se vyhnout nelze. Bránit se bolesti, je největším plýtváním životní energie.

 

Přesto, že všichni před bolestí utíkáme, prožíváme ji častěji než lásku. Ať už je to bolest fyzická nebo emoční, vzniká z toho, že nevěříme své vlastní životní energii. Místo toho, abychom nechali životní energii proudit svým tělem a spojili se s ní, zamykáme ji v našich energetických centrech – čakrách.  Schováváme před světem svou sexualitu a agresivitu v první čakře, emoce a tvořivost v druhé čakře, svou osobnost ve třetí čakře, svou lásku ve čtvrté čakře a sílu svého hlasu v páté čakře. Blokáda energie nás pak tlačí a způsobuje nám bolest.

Životní energii nelze získat žádným jiným způsobem než uvolněním strachu ze své mysli a následně ze svého těla. Můžete se snažit získat životní energii jakýmikoliv způsoby – zdravou stravou, sportem, meditacemi, zábavou, sexem, prací, tvořivostí, sbíráním majetku a čímkoliv jiným, ale pokud si ponecháte své strachy, vždycky se nakonec dostaví stav vyčerpání. Váš strach se nakrmí energií, kterou vkládáte do svého snažení, a pak vás znovu ovládne a srazí na kolena. Čeká jen na to, až ve svém snažení uděláte chybu.

ID-100259139Pokud se odnaučíte žít pod vládou svého strachu, pak pochopíte, že žádnou chybu udělat nemůžete. Můžete dělat jen kroky, které vás někam vedou. Když se vám cesta líbí, pokračujete dál. Když se vám nelíbí, změníte směr. Dělat změny (směru) vám umožní životní energie. Strach vás naopak donutí zůstat stát na místě. Celé vaše tělo z té stagnace ztuhne, vyčerpá se a nakonec začne být nemocné. Protože vaši životní energii, vaši lásku, která umí léčit, požírá váš strach.

Platí takové pravidlo – po čem nejvíce toužíme, toho se současně i nejvíce bojíme. Ale to není úplně přesné. Naše touha plyne z nedostatku a strach ze zkušenosti, že to po čem toužíme, nikdy nezískáme, a když to získáme, nakonec to stejně ztratíme. A to je naprostá pravda. Všichni nejvíce toužíme po lásce. Ale láska není něco, co se dá získat nebo ztratit, láska je životní energie. Je v nás samotných dokud žijeme. Jediný, kdo nás o kontakt s láskou může připravit je náš vlastní strach.

 

Rubriky: Články o energii | Napsat komentář